Coentunnel

De Coentunnel (1966) is een vitaal verkeersknooppunt in de A10 ring rond Amsterdam. De tunnel, die onder het Noordzeekanaal loopt, verbindt het Zaan district met de westkant van Amsterdam. De Coentunnel is 1.283 meter lang, is op het laagste punt 22 meter beneden NAP en bestaat uit vier buizen: 587 meter aan de westkant en 763 meter aan de oostkant van de tunnel zijn daarvan geheel gesloten. In de vier buizen liggen verschillende aantallen rijstroken en ook nog een zogenaamde wisselbaan.

 

De vraag vanuit Rijkswaterstaat was om een Tweede Coentunnel te realiseren, met daarbij aansluitingen op de A8 en de A10. Tevens moest een reconstructie van het Coenplein plaatsvinden waarbij 36 viaducten en bruggen gerenoveerd of opnieuw gebouwd moesten worden. De tweede Coentunnel werd van 2009 tot 2013 gerealiseerd.

 

HBL had samen met de partners de verantwoordelijkheid voor het gehele tendertraject . Dit betrof zowel het ontwerp, de bouw en het onderhoud tijdens de realisatiefase en het onderhoud aan de verkeers- en tunnel-technische installaties (VTTI). Partnerkeuze, team-samenstelling en -building speelden een grote rol bij het succes van de tender. Overleg en samenwerking met de financiers van het project was tevens doorslaggevend.

 

Bijzonder aan dit project was dat tijdens de bouw van de tweede Coentunnel, de eerste Coentunnel operationeel moest blijven en niet beschadigd mocht worden. Het inschatten en beheersen van de risico’s speelde daarom een belangrijke rol bij het maken van ontwerpkeuzes.

 

Meer informatie over de werken rond de Coentunnel kunt u vinden via deze website.

 

Wilt u meer over dit project weten of een afspraak maken, neem gerust contact met ons op.
Nieuwsgierig naar meer project management of tender management ervaring? Klik hieronder:

 


Vormgeving en realisatie: Schot Marketing en Communicatie schot.nl