Maeslantkering

Met de voltooiing van de Oosterscheldedam in 1986 was Zeeland veilig voor de zee, maar Zuid-Holland nog niet. De Nederlandse regering besloot dat er een Maeslantkering moest komen. Een beweegbare stormvloedkering bleek de aantrekkelijkste oplossing op gebied van veiligheid, milieu en kosten. Daarbij moest het water gekeerd worden indien nodig en de doorgang voor de scheepvaart van en naar de Rotterdamse havens maximaal zijn.

 

Rijkswaterstaat vroeg middels een heuse aanbestedingswedstrijd meerdere aannemers de realisatie aan te bieden. Het betrof een D&C contract op basis van het ontwerp van de vermaarde Rotterdamse architect Willem Quist. De aannemers konden scoren op techniek en kwaliteit.

 

HBL participeerde als Projectleider Civiele techniek en coördineerde de civiele voorbereiding van de Maeslandkering: het ontwerp, de onderaannemers, het team en de inkoop werden op gedetailleerde wijze aangestuurd. Ook hier werd gebruikt gemaakt van organisatieschema’s, planningen en risicoanalysetools om de faalkansen te beperken en kosten in de hand te houden. Mede hierdoor werden de raakvlakken tussen disciplines beheerst en tijdig afgestemd en het ontwerp en werkvoorbereidingswerk integraal opgepakt, met een binnen tijd en geld uitvoerbaar ontwerp als resultaat. De Maeslandkering werd opgeleverd in 1997 en is onderdeel van een systeem aan waterkeringen om Nederland droog te houden.

 

Meer info over dit project via: http://www.keringhuis.nl en een filmpje op YouTube

 

Wilt u meer over dit project weten of een afspraak maken, neem gerust contact met ons op.
Nieuwsgierig naar meer project management of tender management ervaring? Klik hieronder:

 


Vormgeving en realisatie: Schot Marketing en Communicatie schot.nl