De centrale as

De Centrale As is een project van de provincie Friesland, samen met vier gemeenten. Zij vinden het belangrijk dat het noordoostelijk deel van de provincie beter en veiliger ontsloten wordt middels een nieuwe twee-baans verbindingsweg tussen Nijega en Dokkum. Dit zal onder andere de kleine binnenwegen in de gemeenten ontlasten. Daarnaast moet een gebied van 7.000 ha worden (her)ontwikkeld om recreatie, landbouw en natuur te faciliteren. Daarbij spelen de bewoners een grote rol. De vraag aan HBL was om het projectmanagement op te zetten, te adviseren en te leiden, gedurende de realisatie van ongeveer 4 jaar.

 

HBL heeft het aangestelde team voor dit project op scherp gezet voor de realisatie, door de “organisatie te kantelen, zonder te vallen”. De organisatie is opnieuw opgezet in de vorm van een matrix organisatie en de aanpak is vastgelegd in een duidelijk plan. De projectplanning is herzien, een risicoanalyse en een haalbaarheidsanalyse per projectonderdeel is uitgevoerd en de financiële huishouding is op orde.


Er is een duidelijke overlegstructuur, met heldere rapportagelijnen en beslismomenten en een escalatiestructuur indien nodig. Er wordt tijd in teambuilding gestoken en de teamleden worden gecoached. Intussen is het draagvlak voor de nieuwe manier van werken sterk en wordt er naar tevredenheid samengewerkt binnen tijd en planning.

 

Bijzonder aan dit project is de complexe omgeving, waarmee continue contact is. De grootste uitdaging is om de eisen die uit die omgeving komen, te vertalen naar beheersbare en duidelijke afspraken. Het introduceren van de matrixorganisatie was daarvoor nodig, maar het kostte iedereen tijd en energie om daar mee te werken. Intussen functioneert het goed en kunnen we de beloofde kwaliteit prima leveren alsook afwijkingen van de planning onder controle houden.

 

Het project loopt nog tot 2017. Via de website http://www.decentraleas.nl kunt u meer informatie vinden over de opzet en uitvoering van het werk.

 

Wilt u meer over dit project weten of een afspraak maken, neem gerust contact met ons op.
Nieuwsgierig naar meer project management of tender management ervaring? Klik hieronder:

 


Vormgeving en realisatie: Schot Marketing en Communicatie schot.nl