Project Management

De behoefte van de klant staat centraal: Wat is er nodig

om een project tot een succes te maken?

Vanuit die ambitie biedt HBL professionele,

effectieve en flexibele oplossingen.De Centrale As (Provincie Friesland) is een lopend project waar we de organisatie en planning aangescherpt hebben en nu flexibel en met draagvlak werken.

CENTRALE AS »De Maeslantkering helpt Nederland droog te houden: Wij coördineerde de voorbereiding, planning en managede raakvlakken en risico’s.

MAESLANDKERING »Voor de Prins Claus brug (Utrecht) stelden wij de aannemerscombinatie samen, managede de tender en projectuitvoer en zorgde dat het unieke ontwerp realiteit werd.

PRINS CLAUSBRUG »

Projectmanagement kan betrekking hebben op zowel realisatie als ontwikkelopgaves in GWW, betonwaterbouw, infrastructuur, milieu en natuur.

 

Door onze jarenlange ervaring opereren we professioneel en klantgericht en borgen we kwaliteit en veiligheid. We zijn bekend met verschillende kwaliteitssystemen, waaronder IPMA, Prince, NEN ISO, IPM en BVP.

 

Voor ieder project vinden we de optimale combinatie tussen de laatste technieken, de beste aanpak en het meest competente team. HBL werkt met verschillende management tools om uw project te realiseren: Cost-control systeem in samenspraak met de klant, Primavera om de projectplanning op te zetten, Rismann voor de risicoanalyse en haalbaarheidsanalyses aan de hand van Tornado grafieken. Hiermee maken we voor u inzichtelijk hoe uw project verloopt.

 

Lees de geselecteerde cases om een beeld te krijgen van onze ervaring op het gebied van projectmanagement. Natuurlijk hebben wij nog meer voorbeelden, welke wij u in een gesprek graag toelichten. Neem gerust contact met ons op.


Vormgeving en realisatie: Schot Marketing en Communicatie schot.nl